logo   Kundalini

 • KUNDALINI biało-czarne buty
 • ZIEMIA wylęgarnia bogów

  Kiedy człowiek jest bardziej rozwinięty w sensie duchowym, wtedy może jego ciało i psychika tolerować przepływ energii o wższej częstotliwości. Za szybka i za silna częstotliwość energii Kundalini może wypalić układ nerwowy człowieka. (...)

  Zycie jest wibrującą energią.

  20 grudnie 2012 zawiązał Chrystus Jezus i Maria Magdalenamistyczne małżeństwo w Niebie, a Ziemia, która jest również istotą kosmiczną, weszła na ten sam poziom świętości jak Słońce i Księżyc. Słońca i Księżyca alchemiczny ślub jest najbardziej tajnym małżeństwem, ale może nie; Współczesna nauka potrafi wyjaśnić to małżeństwo. (...)

  czytaj więcej
 • DEMON
 • BESTIA 666

  Dobry duch w słońcu CHRYSTUS ma przeciwnika, demona w słońcu, moc, która sprzeciwia się Unii Ziemi i Słońca.

           Bestia666   -  SoRaTV   -  przeciwnik Baranka.

  So   (j. duński "hussvin") (j.polski MAryja - ma ryja?); ciało fizyczneSamech=60
  Ra   Re to jest Słońce = Baranek = Chrystus; ciało eteryczneResh=200
  T     T (tv-studio; tele-fon; TeleVision/TeleWizja/radio -   tale/tele - mowa
          nie rozwinięte ciało z duchem mamony; mniejsze ego;Tau=400
  V     Vision; obraz; ciało astralneVau =6
          60 + 200 + 400 + 6 = 666
 • ZNAK BESTII - medalik
 • TOTUS TUUS postanowił papież

 • Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem Boga?
  Tak jak dąb zawarty jest w żołędziu
  -  tak Bóg ukryty jest w człowieku. U Boga mogą tylko zamieszkać bogowie.

  NiebiosaW domu Ojca mego ELi wiele jest mieszkań

  Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. (Jan 14:2-3)
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
  "Jeśli się kto nie NARODZI NA NOWO, nie może ujrzeć Królewstwa Bożego". (Jan 3:3)
  Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

  ELi, ELi chwalim Cię każdej niedzieli, przez Syna Twojego, a Pana naszego.

  ZEROBóg Ojciec ELi ma żonę AS0 (ASzera/Aszera)

  ASZERA Bóg Matka rodzicielka bogów.
  Aszera rządzi oceanami i Ziemią, podczas gdy Jej małżonek ELi rządzi Niebiosami i przewodzi zgromadzeniu bogów.

  Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją (1Kor:6;14).
  A jeśli Duch tego, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego. (Rz:8;11).

          "Jestem na Słońcu" - przekaz mojej babci Antoniny.

 •    WYDARZENIA

 • SIEDEM  SAKRAMENTÓW  ŚWIĘTYCH

  warunek konieczny do przebóstwienia czyli zbawienia

  Chrzest - wodą w Imię Ojca i Syna i Ducha św.; otwiera drogę do przebóstwienia - czakra korzeń genealogiczny "ROD"
  Spowiedź - sakrament pojednania/odpuszczenie grzechów - czakra gardła
  Eucharystia - komunia św. z Chrystusem, udziela Boga - czakra 3-go oka
  Bierzmowanie - pieczęć ducha (imię) - czakra słoneczna
  Kapłaństwo - ordynacja (Jezus na wzór Melchizedeka kapłana ELi; Maria Magdalena kapłanka AS0) - czakra serca
  Ostatnie namaszczenie - oczyszczenie szat duchowych - czakra korony
  Małżeństwo - zjednoczenia dwóch połówek duszy bożej - czakra sakralna
 •   Polecenie Jezusa:

     Pojednaj katolików
     z protestantami!
 • świecznik 7-ramienny

 • icona
 • gebus.org2017  Kundalini / Kronika Przebóstwienia do wydruku

 • do MENU

 •