logo   Kundalini

  • KUNDALINI biało-czarne buty
  • ZIEMIA wylęgarnia bogów

    Kiedy człowiek jest bardziej rozwinięty w sensie duchowym, wtedy może jego ciało i psychika tolerować przepływ energii o wższej częstotliwości. Za szybka i za silna częstotliwość energii Kundalini może wypalić układ nerwowy człowieka. (...)

    Zycie jest wibrującą energią.

    20 grudnie 2012 zawiązał Chrystus Jezus i Maria Magdalenamistyczne małżeństwo w Niebie, a Ziemia, która jest również istotą kosmiczną, weszła na ten sam poziom świętości jak Słońce i Księżyc. Słońca i Księżyca alchemiczny ślub jest najbardziej tajnym małżeństwem, ale może nie; Współczesna nauka potrafi wyjaśnić to małżeństwo. (...)

    czytaj więcej
  • DEMON
  • BESTIA 666

    Dobry duch w słońcu CHRYSTUS ma przeciwnika, demona w słońcu, moc, która sprzeciwia się Unii Ziemi i Słońca.

             Bestia666   -  SoRaTV   -  przeciwnik Baranka.

    So   (j. duński "hussvin") (j.polski MAryja - ma ryja?); ciało fizyczneSamech=60
    Ra   Re to jest Słońce = Baranek = Chrystus; ciało eteryczneResh=200
    T     T (tv-studio; tele-fon; TeleVision/TeleWizja/radio -   tale/tele - mowa
            nie rozwinięte ciało z duchem mamony; mniejsze ego;Tau=400
    V     Vision; obraz; ciało astralneVau =6
            60 + 200 + 400 + 6 = 666
  • ZNAK BESTII - medalik
  • TOTUS TUUS postanowił papież

  • Kimże jest człowiek jeśli nie potomkiem Boga?
    Tak jak dąb zawarty jest w żołędziu
    -  tak Bóg ukryty jest w człowieku. U Boga mogą tylko zamieszkać bogowie.

    NiebiosaW domu Ojca mego ELi wiele jest mieszkań

    Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. (Jan 14:2-3)
    Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
    "Jeśli się kto nie NARODZI NA NOWO, nie może ujrzeć Królewstwa Bożego". (Jan 3:3)
    Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

    ELi, ELi chwalim Cię każdej niedzieli, przez Syna Twojego, a Pana naszego.

    ZEROBóg Ojciec ELi ma żonę AS0 (ASzera/Aszera)

    ASZERA Bóg Matka rodzicielka bogów.
    Aszera rządzi oceanami i Ziemią, podczas gdy Jej małżonek ELi rządzi Niebiosami i przewodzi zgromadzeniu bogów.

    Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją (1Kor:6;14).
    A jeśli Duch tego, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego. (Rz:8;11).

            "Jestem na Słońcu" - przekaz mojej babci Antoniny.

  •    WYDARZENIA

  • SIEDEM  SAKRAMENTÓW  ŚWIĘTYCH

    warunek konieczny do przebóstwienia czyli zbawienia

    Chrzest - wodą w Imię Ojca i Syna i Ducha św.; otwiera drogę do przebóstwienia - czakra korzeń genealogiczny "ROD"
    Spowiedź - sakrament pojednania/odpuszczenie grzechów - czakra gardła
    Eucharystia - komunia św. z Chrystusem, udziela Boga - czakra 3-go oka
    Bierzmowanie - pieczęć ducha (imię) - czakra słoneczna
    Kapłaństwo - ordynacja (Jezus na wzór Melchizedeka kapłana ELi; Maria Magdalena kapłanka AS0) - czakra serca
    Ostatnie namaszczenie - oczyszczenie szat duchowych - czakra korony
    Małżeństwo - zjednoczenia dwóch połówek duszy bożej - czakra sakralna
  •   Polecenie Jezusa:

       Pojednaj katolików
       z protestantami!
  • świecznik 7-ramienny

  • icona
  • gebus.org2017  Kundalini / Kronika Przebóstwienia do wydruku

  • do MENU

  •